Samenwerking met Institute on Aging in San Francisco

Samenwerking met Institute on Aging in San Francisco

San Francisco, 6 september 2022 – In het stadhuis van San Francisco tekenden softwarebedrijven TimeSteps en Amulet een partnership met zorginstelling Institute on Aging om haar oplossingen in te zetten en door te ontwikkelen zodat personen met dementie langer thuis kunnen blijven wonen.

Een internationale samenwerking en ondertekening met de aanwezigheid van Ernst Kuipers (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport), Jacco Vonhof (voorzitter MKB Nederland), Liesje Schreinemacher (Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en H.M. koningin Máxima, wat ging daaraan vooraf?

TimeSteps

Tim van Santen (TimeSteps) zag hoe zijn oma worstelde met dementie en bedacht een app om haar en lotgenoten te helpen. Kort daarna ontmoette hij op een avond in 2018 Ton in ’t Veen (toen mantelzorger voor zijn vrouw Hester). Het thema van de avond was “Mensen met dementie en ondersteunende techniek om langer zelfstandig thuis te wonen”. Na deze avond startte Tim zijn Design Research project voor jonge mensen met dementie. Op 10 december 2020 presenteerden Tim en Ton de éérste versie van de TimeSteps App, een app die anno 2022 flink gegroeid is in gebruikers en functionaliteit.

TimeSteps tracht mensen met dementie zich te laten focussen op wat zij nog wel kunnen en deze waar mogelijk te ondersteunen met techniek. Binnen TimeSteps worden eindgebruikers, mantelzorgers en mensen met dementie, enorm betrokken bij het ontwikkelen van digitale omgevingen en andere informatie. De apps worden inmiddels gebouwd door Amulet, een software ontwikkelbedrijf van Jeroen van Geelen, Wiert Omta en Max Tilli, die onder andere ervaring hebben met het faciliteren van digitale Alzheimer café’s en online ouderen-bingo’s. Oplossingen waarbij het enorm van belang is dat er in het ontwerp rekening wordt gehouden met de digitaal minder vaardige gebruikers.

_HLA2552.jpg

Californië

In Nederland wordt er in diverse lokale en landelijke “maatjesprojecten” geparticipeerd en trajecten met vrijwilligers zorgen ervoor dat de oplossingen blijven passen bij de eindgebruikers. De stap naar Californië werd gezet nadat er tijdens een privé-reis een verzorgingshuis in Californië werd bezocht waar wel interesse bestond voor de app. Vooral omdat de bekostiging van de zorg in de VS veel meer individueel geregeld is, zijn mensen er daar erg op gebrand langer thuis te wonen om kosten te besparen.

Nadat Amulet werd uitgenodigd om deel te nemen aan een handelsmissie naar Californië, gewijd aan de thema's Urban Mobility en Life Sciences & Health gecombineerd met een economisch werkbezoek van het Koningshuis en diverse ministers ging het snel. Het juridische team en de business development mensen werden op de hoogte gebracht en er werd toegewerkt naar het tekenmoment.

_HLA2561 optie.jpg

Partnership

Omdat eindgebruikers voorop staan en TimeSteps en Amulet niet vanuit winstbejag, maar vanuit de liefde voor deze doelgroep proberen zoveel mogelijk mensen te bereiken, is het erg mooi dat een door dementie geraakt echtpaar, Mark Hydeman en zijn vrouw Patty Perkins, bij het ondertekenen van het partnership aanwezig waren. Mark is begin 60 en heeft Alzheimer, zijn vrouw Patty is mantelzorger en het Institute on Aging ondersteunt hen. Voor hen was het, net als voor programmadirecteur Alison Moritz, een prachtige avond.

Met het partnership tussen TimeSteps, Amulet en het Institute on Aging wordt het mogelijk om bij de diverse locaties en cliënten van het Institute on Aging in Californië de oplossingen in te zetten en door te ontwikkelen.