Week tegen Eenzaamheid 2022

Week tegen Eenzaamheid 2022

Den Haag, 29 september 2022 – Amulet was aanwezig bij de in het kader van actieprogramma Eén tegen eenzaamheid georganiseerde landelijke opening van de Week tegen Eenzaamheid 2022.

De Week tegen Eenzaamheid is van start gegaan en heeft als doel om meer aandacht te vragen voor eenzaamheid en de gevolgen hiervan. Tijdens deze week, die van 29 september tot en met 6 oktober plaatsvindt, worden er verschillende activiteiten georganiseerd om eenzaamheid te bestrijden en mensen met elkaar in contact te brengen.

Het startschot voor de Week tegen Eenzaamheid werd gegeven tijdens het openingsevent dat op 28 september plaatsvond. Hierbij was Maarten van Ooijen aanwezig, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, hij benadrukte dat het belangrijk is dat er meer aandacht komt voor eenzaamheid en dat we samen moeten werken aan oplossingen om eenzaamheid te bestrijden. Tevens lichtte hij het belang toe van de vervolgaanpak Eén tegen eenzaamheid 2022-2025 dat werd gepresenteerd en dat gericht is op het voorkomen en bestrijden van eenzaamheid.

Daarnaast waren er tal van sprekers aanwezig die spraken over hun persoonlijke ervaringen met eenzaamheid en hoe zij hiermee omgaan, zoals Andreas Wismeijer, psycholoog, docent Tilburg University & Nyenrode Business Universiteit. Hij lichtte de natuurlijke invloed van het menselijk gedrag toe en nam de aanwezigen mee in de relatie tussen de onderwerpen geheimen en schaamte en eenzaamheid.

Verder was er een presentatie van vakjury- en publieksprijswinnaar voor “Beste Speech van Nederland”, Damiaan Denys. Damiaan, filosoof, psychiater en auteur ging in op de technologische ontwikkelingen en hoe deze kunnen positief en negatief kunnen bijdragen aan eenzaamheid.

Facebook_Link Ad_1080x1080_activiteiten_thuisgekookt.png

Een activiteit die tijdens de Week tegen Eenzaamheid wordt georganiseerd door de Espria Ledenvereniging in samenwerking met Amulet is een speciale bingo met prijzen voor twee personen. Denk aan kaartjes voor een museum of een ander leuk uitje waardoor de deelnemers en winnaars worden gestimuleerd om met elkaar in contact te komen en elkaar steun te bieden.

Eenzaamheid is een groot probleem in onze maatschappij, met ernstige gevolgen voor de gezondheid en welzijn van mensen. Door initiatieven zoals die van Espria Ledenvereniging, Amulet, het actieprogramma en de diverse evenementen die tijdens de Week tegen Eenzaamheid worden georganiseerd, hopen we dat meer mensen zich bewust worden van eenzaamheid en dat er meer aandacht komt voor de bestrijding van dit probleem. Laten we samen werken aan een samenleving waar eenzaamheid geen rol speelt.